NAŠE HODNOTY

Jsme přesvědčeni, že největší dlouhodobou devizou je spokojený zákazník, který rád využije našich služeb opakovaně a s klidným svědomím nás doporučí někomu dalšímu ze své blízkosti. 

Proto nám velmi záleží na individuálním přístupu, abychom byli pro sebe vzájemně víc, než "jen" dodavateli a zákazníky. 

Jsme rádi, že se nám to postupně daří a vážíme si důvěry, kterou v nás naši dosavadní partneři vložili. A věříme, že tomu tak bude i nadále u stávajících i nových v blízké i vzdálenější budoucnosti...

AUTOMIL PLUS

=

PROFESIONALITA

KOMPLEXNOST

FLEXIBILITA

DŮVĚRA

ÚSMĚV

DISKRÉTNOST

VYTRVALOST

SPOLEHLIVOST

INOVATIVNOST